Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Min. Gospodarki:
 
< powrót
 
Dz.U. 2014 poz. 1252

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

M.P. 2014 poz. 572

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2013 poz. 510

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

M.P. 2012 poz. 655

Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

M.P. 2012 poz. 53

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

M.P. 2011 nr 15 poz. 155

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

M.P. 2009 nr 64 poz. 853

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

M.P. 2009 nr 1 poz. 5

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

M.P. 2008 nr 68 poz. 610

Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

Dz.U. 2007 nr 135 poz. 954

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

M.P. 2007 nr 90 poz. 982

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 594

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach państwowych

Dz.U. 2006 nr 131 poz. 909

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

M.P. 2006 nr 49 poz. 528

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

M.P. 2006 nr 47 poz. 513

Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

M.P. 2006 nr 19 poz. 209

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1888

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

Dz.U. 2003 nr 1 poz. 5

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Dz.U. 2002 nr 97 poz. 867

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1335

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

Dz.U. 2001 nr 81 poz. 873

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii.

Dz.U. 2001 nr 75 poz. 801

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

Dz.U. 2000 nr 50 poz. 588

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

Dz.U. 2000 nr 8 poz. 94

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1119

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

M.P. 1998 nr 14 poz. 215

Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1998 r. określające wstępnie towary, w stosunku do których Minister Gospodarki stwierdził sprzedaż po cenie dumpingowej, oraz szacunkowy margines dumpingu.

Dz.U. 1996 nr 90 poz. 404

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP