Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Min. Infrastruktury:
 
< powrót
 
M.P. 2011 nr 101 poz. 1020

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-14-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2008 nr 95 poz. 820

Zarządzenie Nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

M.P. 2008 nr 13 poz. 135

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1429

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2322

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1359

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

M.P. 2003 nr 12 poz. 182

Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2003 r.zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

M.P. 2003 nr 7 poz. 115

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2002 nr 32 poz. 302

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

M.P. 2002 nr 26 poz. 438

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury.

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1336

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP