Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Min. Rozwoju Regionalnego:
 
< powrót
 
M.P. 2009 nr 12 poz. 150

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju Regionalnego lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2008 nr 45 poz. 409

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości

Dz.U. 2007 nr 110 poz. 761

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego

M.P. 2007 nr 64 poz. 725

Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

Dz.U. 2006 nr 131 poz. 916

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP