Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Min. Spraw Zagranicznych:
 
< powrót
 
M.P. 2016 poz. 472

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2016 poz. 131

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2015 poz. 1899

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

M.P. 2015 poz. 543

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2014 poz. 1266

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

M.P. 2011 nr 88 poz. 923

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

M.P. 2011 nr 33 poz. 389

Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie

M.P. 2010 nr 65 poz. 843

Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1725

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

M.P. 2009 nr 32 poz. 471

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

M.P. 2009 nr 14 poz. 181

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

M.P. 2008 nr 56 poz. 509

Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

M.P. 2008 nr 11 poz. 121

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2006 nr 131 poz. 920

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1898

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1437

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1111

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2002 nr 97 poz. 870

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

M.P. 2002 nr 52 poz. 738

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 października 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U. 2000 nr 8 poz. 103

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1123

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U. 1996 nr 31 poz. 138

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.

Dz.U. 1993 nr 75 poz. 354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1984 nr 44 poz. 230

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

M.P. 1982 nr 18 poz. 154

Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie powołania ministra spraw zagranicznych.

M.P. 1934 nr 75 poz. 115

Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP