Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Min. Sprawiedliwości:
 
< powrót
 
M.P. 2016 poz. 801

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2016 poz. 205

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2015 poz. 1901

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

M.P. 2015 poz. 169

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2014 poz. 1264

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

Dz.U. 2010 nr 41 poz. 236

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Dz.U. 2010 nr 41 poz. 235

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Dz.U. 2009 nr 98 poz. 823

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

M.P. 2009 nr 8 poz. 75

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. nr 1131-7-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2009 nr 8 poz. 74

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2009 r. nr 1131-6-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

Dz.U. 2008 nr 102 poz. 652

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Dz.U. 2006 nr 131 poz. 921

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

M.P. 2006 nr 62 poz. 652

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości

Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1896

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Sprawiedliwości

Dz.U. 2004 nr 113 poz. 1188

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2319

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Dz.U. 2002 nr 97 poz. 869

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

M.P. 2002 nr 30 poz. 466

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2002 r. nr 113-3-02 o zmianie w składzie Rady Ministrów.

M.P. 2002 nr 28 poz. 459

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1342

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U. 2000 nr 8 poz. 101

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1122

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP