Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Łączności:
 
< powrót
 
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 842

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

Dz.U. 2001 nr 79 poz. 841

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

Dz.U. 2001 nr 76 poz. 814

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki i zniesienia Ministerstwa Łączności.

M.P. 2001 nr 23 poz. 400

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2001 r. nr 113-9-01 o odwołaniu ze składu Rady Ministrów.

Dz.U. 2001 nr 17 poz. 190

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1022

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Łączności.

Dz.U. 1998 nr 52 poz. 324

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

Dz.U. 1997 nr 10 poz. 53

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP