Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Środowiska:
 
< powrót
 
Dz.U. 2015 poz. 2095

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

Dz.U. 2015 poz. 1904

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

M.P. 2014 poz. 434

Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2013 poz. 561

Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2013 poz. 380

Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2012 poz. 202

Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2011 nr 32 poz. 386

Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2010 nr 61 poz. 795

Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2008 nr 77 poz. 690

Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2008 nr 41 poz. 374

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

M.P. 2008 nr 22 poz. 215

Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2006 nr 28 poz. 307

Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1899

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

M.P. 2003 nr 47 poz. 700

Zarządzenie Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2003 nr 36 poz. 510

Zarządzenie Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2003 nr 32 poz. 425

Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2002 nr 47 poz. 693

Zarządzenie Nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P. 2001 nr 47 poz. 778

Zarządzenie Nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP