Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji:
 
< powrót
 
M.P. 2016 poz. 872

Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

M.P. 2014 poz. 582

Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

M.P. 2014 poz. 39

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

Dz.U. 2013 poz. 1260

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Dz.U. 2012 poz. 1430

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2012

M.P. 2012 poz. 693

Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP