Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Budownictwa:
 
< powrót
 
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1589

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Transportu

M.P. 2007 nr 71 poz. 768

Zarządzenie Nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa

M.P. 2007 nr 33 poz. 381

Obwieszczenie Ministra Budownictwa z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2007 nr 30 poz. 330

Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadanie statutu Ministerstwu Budownictwa

Dz.U. 2006 nr 76 poz. 535

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Budownictwa

M.P. 2006 nr 58 poz. 619

Zarządzenie Nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa

M.P. 2006 nr 37 poz. 419

Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP