Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Cyfryzacji:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 765

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

M.P. 2017 poz. 160

Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

M.P. 2016 poz. 972

Zarządzenie nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

M.P. 2016 poz. 412

Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

M.P. 2016 poz. 58

Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

Dz.U. 2015 poz. 2090

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji

Dz.U. 2015 poz. 2077

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji

M.P. 2015 poz. 1290

Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP