Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Edukacji Narodowej:
 
< powrót
 
M.P. 2016 poz. 225

Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Dz.U. 2015 poz. 1903

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

M.P. 2013 poz. 1025

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2013 poz. 48

Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

M.P. 2012 poz. 80

Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

M.P. 2010 nr 21 poz. 202

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2009 nr 22 poz. 290

Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

M.P. 2008 nr 5 poz. 62

Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

M.P. 2007 nr 23 poz. 260

Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Dz.U. 2006 nr 108 poz. 742

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Programu Stypendialnego

Dz.U. 2006 nr 76 poz. 532

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki

M.P. 2006 nr 35 poz. 386

Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1404

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1367

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

M.P. 2005 nr 51 poz. 705

Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

M.P. 2005 nr 51 poz. 703

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr 113-14-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1328

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.U. 2001 nr 1 poz. 4

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.U. 1998 nr 12 poz. 43

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U. 1997 nr 40 poz. 249

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP