Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Finansów:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 213

Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2016 poz. 185

Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Dz.U. 2015 poz. 1900

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

M.P. 2014 poz. 504

Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2013 poz. 363

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2012 poz. 382

Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2007 nr 9 poz. 98

Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2006 nr 58 poz. 621

Zarządzenie Nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2006 nr 32 poz. 351

Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2005 nr 80 poz. 1136

Zarządzenie Nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2004 nr 56 poz. 955

Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2004 nr 5 poz. 96

Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2003 nr 59 poz. 929

Zarządzenie Nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2003 nr 18 poz. 283

Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

M.P. 2002 nr 38 poz. 602

Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P. 2002 nr 15 poz. 248

Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P. 2002 nr 8 poz. 150

Zarządzenie Nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U. 2001 nr 18 poz. 213

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów.

Dz.U. 1999 nr 27 poz. 247

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U 1998 nr 76 poz. 501

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP