Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Gospodarki:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 23

Zarządzenie nr 183 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Gospodarki oraz przekształconego Ministerstwa Rozwoju

M.P. 2014 poz. 24

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

M.P. 2012 poz. 56

Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

M.P. 2009 nr 16 poz. 197

Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

M.P. 2007 nr 82 poz. 873

Zarządzenie Nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

M.P. 2007 nr 54 poz. 613

Zarządzenie Nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

M.P. 2007 nr 23 poz. 259

Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

M.P. 2007 nr 5 poz. 68

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

M.P. 2006 nr 9 poz. 122

Zarządzenie Nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1880

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy

M.P. 2005 nr 79 poz. 1121

Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Ministerstwu statutu Ministerstwu Gospodarki

Dz.U. 2003 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

M.P. 2002 nr 5 poz. 96

Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1327

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Dz.U. 2001 nr 81 poz. 880

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

Dz.U. 2001 nr 76 poz. 814

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki i zniesienia Ministerstwa Łączności.

Dz.U. 2000 nr 90 poz. 999

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki.

Dz.U. 1998 nr 119 poz. 772

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP