Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Infrastruktury:
 
< powrót
 
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury

M.P. 2011 nr 86 poz. 899

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 62 z dnia 14 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

M.P. 2010 nr 52 poz. 714

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2009 nr 81 poz. 1025

Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

M.P. 2007 nr 90 poz. 980

Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1884

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury

M.P. 2005 nr 16 poz. 274

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2004 nr 8 poz. 126

Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

M.P. 2003 nr 45 poz. 683

Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

M.P. 2002 nr 3 poz. 59

Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1326

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP