Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Kultury:
 
< powrót
 
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1885

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury

M.P. 2005 nr 26 poz. 366

Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury

M.P. 2005 nr 7 poz. 99

Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury

M.P. 2003 nr 42 poz. 630

Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury

M.P. 2002 nr 13 poz. 222

Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.

Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1454

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1329

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP