Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 243

Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

M.P. 2016 poz. 685

Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

M.P. 2014 poz. 243

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2011 nr 165 poz. 988

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

M.P. 2010 nr 66 poz. 847

Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

M.P. 2008 nr 67 poz. 597

Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

M.P. 2006 nr 68 poz. 698

Zarządzenie Nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

M.P. 2006 nr 6 poz. 99

Zarządzenie Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1329

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

M.P. 2001 nr 22 poz. 373

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr 113-8-01 o powołaniu w skład Rady Ministrów.

M.P. 2001 nr 22 poz. 372

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr 113-7-01 o odwołaniu ze składu Rady Ministrów.

Dz.U. 2000 nr 56 poz. 667

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1162

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1014

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP