Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Kultury i Sztuki:
 
< powrót
 
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 596

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

Dz.U. 1998 nr 24 poz. 128

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

Dz.U. 1997 nr 67 poz. 424

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

M.P. 1945 nr 2 poz. 10

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 kwietnia 1945 r. w sprawie powołania Komisyj Dyscyplinarnych przy MInisterstwie Kultury i Sztuki

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP