Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Nauki i Informatyzacji:
 
< powrót
 
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1431

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji

M.P. 2004 nr 34 poz. 600

Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji

M.P. 2003 nr 58 poz. 913

Zarządzenie Nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji

Dz.U. 2003 nr 51 poz. 443

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych

M.P. 2003 nr 28 poz. 386

Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP