Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 582

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2016 poz. 92

Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

M.P. 2015 poz. 390

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

M.P. 2014 poz. 208

Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dz.U. 2014 poz. 132

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

M.P. 2014 poz. 20

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

M.P. 2012 poz. 905

Zarządzenie Nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

M.P. 2011 nr 118 poz. 1195

Zarządzenie Nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

M.P. 2011 nr 78 poz. 787

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 58 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

M.P. 2011 nr 11 poz. 119

Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

M.P. 2010 nr 60 poz. 787

Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

M.P. 2008 nr 97 poz. 845

Zarządzenie Nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

M.P. 2008 nr 22 poz. 216

Zarządzenie Nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

M.P. 2007 nr 71 poz. 767

Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

M.P. 2007 nr 3 poz. 22

Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dz.U. 2006 nr 76 poz. 533

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP