Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Obrony Narodowej:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1720

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2016 poz. 481

Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

M.P. 2015 poz. 710

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2015 poz. 297

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

M.P. 2015 poz. 32

Zarządzenie nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Dz.U. 2014 poz. 890

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2013 poz. 1660

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2013 poz. 1606

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

M.P. 2013 poz. 1014

Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

M.P. 2013 poz. 776

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

M.P. 2012 poz. 223

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2012 poz. 8

Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1519

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2010 nr 99 poz. 1168

Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

M.P. 2007 nr 57 poz. 647

Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

M.P. 2006 nr 76 poz. 768

Zarządzenie Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1261

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

M.P. 2005 nr 60 poz. 800

Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

M.P. 2004 nr 11 poz. 177

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

M.P. 2002 nr 12 poz. 217

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P. 2002 nr 1 poz. 29

Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1170

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U. 2000 nr 44 poz. 512

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dz.U. 2000 nr 9 poz. 119

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U. 1999 nr 86 poz. 951

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U. 1998 nr 107 poz. 675

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

M.P. 1997 nr 11 poz. 78

Zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP