Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
 
< powrót
 
M.P. 2012 poz. 590

Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

M.P. 2011 nr 35 poz. 417

Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

M.P. 2010 nr 87 poz. 1027

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2010 nr 16 poz. 167

Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

M.P. 2009 nr 46 poz. 681

Zarządzenie Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

M.P. 2007 nr 78 poz. 838

Zarządzenie Nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

M.P. 2007 nr 46 poz. 544

Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

M.P. 2006 nr 27 poz. 302

Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1881

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej

Dz.U. 2003 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

M.P. 2002 nr 15 poz. 249

Zarządzenie Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U. 2000 nr 68 poz. 808

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1015

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP