Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 
< powrót
 
M.P. 2016 poz. 1097

Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dz.U. 2015 poz. 1945

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dz.U. 2015 poz. 1906

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2015 poz. 1146

Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2014 poz. 942

Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2014 poz. 285

Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2011 nr 23 poz. 255

Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2010 nr 46 poz. 638

Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2007 nr 38 poz. 434

Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2007 nr 3 poz. 23

Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2006 nr 10 poz. 137

Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1892

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2005 nr 53 poz. 732

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2005 nr 11 poz. 226

Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2004 nr 33 poz. 589

Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2003 nr 52 poz. 833

Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2003 nr 45 poz. 684

Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M.P. 2002 nr 19 poz. 339

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P. 2002 nr 3 poz. 58

Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1340

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U. 2001 nr 23 poz. 274

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U. 2000 nr 16 poz. 208

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP