Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
 
< powrót
 
Dz.U. 2013 poz. 1390

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

M.P. 2012 poz. 971

Zarządzenie Nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

M.P. 2011 nr 50 poz. 556

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 38 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

M.P. 2009 nr 34 poz. 504

Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

M.P. 2008 nr 63 poz. 554

Zarządzenie Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

M.P. 2008 nr 10 poz. 113

Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

M.P. 2007 nr 64 poz. 728

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie komitetów monitorujących

M.P. 2007 nr 46 poz. 545

Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

M.P. 2007 nr 1 poz. 7

Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

M.P. 2006 nr 39 poz. 431

Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

M.P. 2005 nr 79 poz. 1123

Zarządzenie Nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP