Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa:
 
< powrót
 
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1347

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Dz.U. 2000 nr 59 poz. 687

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

Dz.U. 2000 nr 50 poz. 585

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP