Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Skarbu Państwa:
 
< powrót
 
M.P. 2016 poz. 82

Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

Dz.U. 2015 poz. 1902

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

M.P. 2013 poz. 761

Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

M.P. 2013 poz. 730

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

M.P. 2012 poz. 444

Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

M.P. 2012 poz. 194

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

M.P. 2010 nr 69 poz. 860

Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

M.P. 2010 nr 1 poz. 7

Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

M.P. 2009 nr 9 poz. 98

Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

M.P. 2008 nr 24 poz. 238

Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

M.P. 2006 nr 25 poz. 279

Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

M.P. 2004 nr 37 poz. 654

Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

M.P. 2002 nr 20 poz. 362

Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1649

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Dz.U. 2001 nr 41 poz. 467

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.U. 1998 nr 124 poz. 813

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.

Dz.U. 1998 nr 12 poz. 45

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

M.P. 1938 nr 268 poz. 628

Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1938 r. o zatwierdzeniu statutu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP