Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 2003

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2016 poz. 348

Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2016 poz. 91

Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz.U. 2015 poz. 2088

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz.U. 2015 poz. 2079

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz.U. 2015 poz. 1946

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2015 poz. 1294

Zarządzenie nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury

Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1107

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz.U. 2011 nr 160 poz. 961

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz.U. 2011 nr 130 poz. 756

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

Dz.U. 2011 nr 64 poz. 340

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2011 nr 16 poz. 181

Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2009 nr 81 poz. 1024

Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2009 nr 67 poz. 871

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-19-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2009 nr 10 poz. 129

Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Dz.U. 2008 nr 122 poz. 794

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2008 nr 56 poz. 507

Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2008 nr 25 poz. 247

Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2007 nr 54 poz. 618

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2007 nr 43 poz. 505

Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2007 nr 38 poz. 435

Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2007 nr 18 poz. 216

Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2007 nr 2 poz. 15

Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2006 nr 54 poz. 577

Zarządzenie Nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2006 nr 6 poz. 97

Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2006 nr 3 poz. 47

Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonego w Warszawie dnia 12 lipca 2005 r.

Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1883

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz.U. 2005 nr 70 poz. 634

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2005 nr 67 poz. 940

Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2005 nr 7 poz. 100

Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2818

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2004 nr 56 poz. 954

Zarządzenie Nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2004 nr 16 poz. 272

Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

M.P. 2003 nr 44 poz. 655

Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1614

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 2002 nr 109 poz. 963

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dz.U. 2002 nr 58 poz. 533

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P. 2002 nr 47 poz. 692

Zarządzenie Nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P. 2002 nr 26 poz. 434

Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P. 2002 nr 14 poz. 234

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 2001 nr 89 poz. 979

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębniania składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 2001 nr 83 poz. 898

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 2001 nr 1 poz. 3

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie stanowisk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1175

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 2000 nr 56 poz. 668

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1029

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 1999 nr 85 poz. 941

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 1999 nr 85 poz. 940

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 1999 nr 24 poz. 217

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 1998 nr 132 poz. 870

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 1998 nr 121 poz. 797

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 1998 r. w sprawie zasad przyznawania odrębnego wynagrodzenia dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za wykonywanie zleconych czynności wykraczających poza obowiązki służbowe.

Dz.U. 1998 nr 80 poz. 518

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 1998 nr 45 poz. 279

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniające rozprządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dz.U. 1998 nr 41 poz. 238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych.

Dz.U. 1998 nr 37 poz. 206

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania satutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U. 1997 nr 73 poz. 456

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P. 1997 nr 11 poz. 78

Zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP