Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
 
< powrót
 
M.P. 2016 poz. 943

Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

M.P. 2016 poz. 827

Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

M.P. 2015 poz. 812

Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

M.P. 2014 poz. 239

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2012 poz. 443

Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2010 nr 138 poz. 927

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

M.P. 2010 nr 90 poz. 1050

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 85 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

M.P. 2009 nr 81 poz. 1023

Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2007 nr 34 poz. 209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zakresu czynności konsula w tych sprawach

M.P. 2005 nr 84 poz. 1217

Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

M.P. 2005 nr 41 poz. 551

Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

M.P. 2005 nr 17 poz. 289

Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

M.P. 2003 nr 59 poz. 930

Zarządzenie Nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

M.P. 2003 nr 41 poz. 599

Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

M.P. 2002 nr 28 poz. 456

Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1387

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1344

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1025

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.U. 1998 nr 93 poz. 586

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.U. 1997 nr 126 poz. 810

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.

Dz.U. 1997 nr 69 poz. 442

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P. 1935 nr 225 poz. 263

Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

M.P. 1931 nr 48 poz. 76

Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP