Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Sprawiedliwości:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 285

Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

M.P. 2016 poz. 568

Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Dz.U. 2015 poz. 1901

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

M.P. 2015 poz. 141

Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Dz.U. 2014 poz. 1030

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

Dz.U. 2014 poz. 194

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

M.P. 2014 poz. 18

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Dz.U. 2013 poz. 634

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

M.P. 2013 poz. 382

Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

M.P. 2013 poz. 308

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2012 poz. 785

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

M.P. 2012 poz. 683

Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

M.P. 2012 poz. 106

Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Dz.U. 2010 nr 67 poz. 435

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

M.P. 2010 nr 16 poz. 168

Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Dz.U. 2009 nr 98 poz. 824

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

M.P. 2009 nr 75 poz. 930

Zarządzenie Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

M.P. 2009 nr 67 poz. 871

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-19-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2008 nr 84 poz. 747

Zarządzenie Nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

M.P. 2006 nr 84 poz. 853

Zarządzenie Nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Dz.U. 2006 nr 59 poz. 417

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

M.P. 2006 nr 58 poz. 620

Zarządzenie Nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

M.P. 2006 nr 51 poz. 552

Zarządzenie Nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

M.P. 2006 nr 21 poz. 240

Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

M.P. 2005 nr 84 poz. 1218

Zarządzenie Nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

M.P. 2005 nr 75 poz. 1049

Zarządzenie Nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1435

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

M.P. 2004 nr 18 poz. 311

Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Dz.U. 2002 nr 55 poz. 476

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

M.P. 2002 nr 50 poz. 725

Zarządzenie Nr 126 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P. 2002 nr 11 poz. 199

Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dz.U. 2001 nr 85 poz. 933

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Dz.U. 2001 nr 67 poz. 685

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P. 2001 nr 22 poz. 371

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. nr 113-6-01 o zmianie w składzie Rady Ministrów.

Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1234

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dz.U. 2000 nr 12 poz. 138

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.U. 1998 nr 81 poz. 528

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.U. 1998 nr 80 poz. 517

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dz.U. 1998 nr 44 poz. 265

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1107

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i sędziów innych izb Sądu Najwyższego, sędziów Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego, sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sędziów, asesorów, aplikantów sądów wojskowych i sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń.

Dz.U. 1997 nr 79 poz. 489

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P. 1997 nr 11 poz. 78

Zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych.

Dz.U. 1973 nr 8 poz. 61

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie dodatków dla sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.U. 1931 nr 74 poz. 601

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 lipca 1931 r. w sprawie oznak urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.U. 1918 nr 3 poz. 4

Dekret o powiększeniu liczby Sędziów Śledczych

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP