Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Transportu i Budownictwa:
 
< powrót
 
M.P. 2006 nr 14 poz. 192

Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Budownictwa

M.P. 2005 nr 74 poz. 1039

Zarządzenie Nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Budownictwa

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP