Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Ministerstwo Zdrowia:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 449

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

M.P. 2016 poz. 453

Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

M.P. 2016 poz. 369

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

Dz.U. 2015 poz. 1908

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

M.P. 2015 poz. 559

Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

M.P. 2014 poz. 19

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

M.P. 2012 poz. 808

Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

M.P. 2009 nr 47 poz. 692

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

M.P. 2009 nr 9 poz. 97

Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

M.P. 2006 nr 67 poz. 689

Zarządzenie Nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

M.P. 2006 nr 26 poz. 294

Zarządzenie Nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

M.P. 2005 nr 21 poz. 328

Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

M.P. 2002 nr 61 poz. 873

Zarządzenie Nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P. 2002 nr 15 poz. 246

Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1575

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

Dz.U. 2001 nr 86 poz. 951

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

Dz.U. 2000 nr 79 poz. 895

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

Dz.U. 2000 nr 5 poz. 56

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Zdrowia.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP