Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Mongolia:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 601

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.

M.P. 2014 poz. 262

Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisanym w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r.

M.P. 2014 poz. 261

Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisany w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r.

Dz.U. 2013 poz. 1449

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 1448

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

M.P. 2013 poz. 768

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

M.P. 2013 poz. 767

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

M.P. 2013 poz. 181

Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.

M.P. 2013 poz. 180

Porozumienie z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.

M.P. 2013 poz. 178

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

M.P. 2013 poz. 177

Program Współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisany w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

M.P. 2012 poz. 118

Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2011–2014, podpisanym w W arszawie dnia 16 grudnia 2011 r.

M.P. 2012 poz. 117

Protokół o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2011–2014, podpisany w Warszawie dnia 16 grudnia 2011 r.

M.P. 2011 nr 85 poz. 888

Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r.

M.P. 2011 nr 85 poz. 887

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r.

M.P. 2010 nr 36 poz. 504

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2005-2007, podpisanym w Ułan Bator dnia 2 września 2005 r.

M.P. 2010 nr 36 poz. 503

Protokół o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2005—2007, podpisany w Ułan Bator dnia 2 września 2005 r.

M.P. 2009 nr 81 poz. 1007

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-34-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2007 nr 93 poz. 1015

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2007 nr 93 poz. 1014

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2007 nr 56 poz. 634

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia wykonawczego między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii w sprawie realizacji "Programu Stypendialnego" dla studentów mongolskich podejmujących i odbywających studia w polskich uczelniach, podpisanego w Warszawie dnia 18 lipca 2007 r.

M.P. 2007 nr 56 poz. 633

Porozumienie Wykonawcze między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii w sprawie realizacji "Programu Stypendialnego" dla studentów mongolskich podejmujących i odbywających studia w polskich uczelniach, podpisane w Warszawie dnia 18 lipca 2007 r.

Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2773

Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o ratyfikacji Uchwały Nr 90- zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.

Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2194

Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r.

Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2193

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r.

Dz.U. 2003 nr 43 poz. 371

Oświadczenie Rządowe z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 19 października 1998 r.

Dz.U. 2003 nr 43 poz. 370

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 19 października 1998 r.

M.P. 2003 nr 37 poz. 537

Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 15 maja 2003 r.

M.P. 2003 nr 37 poz. 536

Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003-2005, sporządzony w Warszawie dnia 15 maja 2003 r.

Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1747

Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1746

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.

M.P. 2002 nr 17 poz. 294

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki.

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1319

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 października 1998 r.

Dz.U. 2001 nr 15 poz. 155

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

M.P. 2001 nr 11 poz. 178

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. nr Z. 110-23-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 2000 nr 87 poz. 973

Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

Dz.U. 2000 nr 87 poz. 972

Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1233

Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

Dz.U. 1977 nr 31 poz. 135

Porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzone w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r.

Dz.U. 1976 nr 11 poz. 62

Oświadczenie Rządowe z dnia 4 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

Dz.U. 1976 nr 11 poz. 61

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisana w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

Dz.U. 1976 nr 1 poz. 6

Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

Dz.U. 1976 nr 1 poz. 5

Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisana w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

Dz.U. 1976 nr 1 poz. 4

Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.

Dz.U. 1976 nr 1 poz. 3

Układ o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisana w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.

Dz.U. 1974 nr 34 poz. 198

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 18 lutego 1974 r.

Dz.U. 1974 nr 34 poz. 197

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 18 lutego 1974 r.

Dz.U. 1974 nr 3 poz. 23

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanej w Ułan Bator dnia 31 maja 1973 r.

Dz.U. 1974 nr 3 poz. 22

Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisana w Ułan Bator dnia 31 maja 1973 r.

Dz.U. 1972 nr 36 poz. 245

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 14 września 1971 r.

Dz.U. 1972 nr 36 poz. 244

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 14 września 1971 r.

Dz.U. 1969 nr 18 poz. 142

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ugandę, Mongolię i Algierię Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.

Dz.U. 1965 nr 29 poz. 196

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 czerwca 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 28 października 1964 r.

Dz.U. 1965 nr 29 poz. 195

Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republikę Ludową podpisana w Warszawie dnia 28 października 1964 r.

Dz.U. 1962 nr 53 poz. 268

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa Górnej Wolty, Mongolii i Sierra Leone w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP