Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  młyny:
 
< powrót
 
M.P. 1984 nr 13 poz. 97

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 maja 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.

M.P. 1983 nr 26 poz. 149

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.

M.P. 1981 nr 33 poz. 301

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przemiału zbóż.

M.P. 1978 nr 21 poz. 75

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 czerwca 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przemiału zbóż.

M.P. 1976 nr 26 poz. 113

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy zbóż, ziarna roślin oleistych i strączkowych oraz ich przetworów między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P. 1975 nr 1 poz. 5

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie przemiału zbóż.

M.P. 1973 nr 2 poz. 15

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1973 r. uchylające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.

Dz.U. 1971 nr 18 poz. 179

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania organizacjom spółdzielczym młynów gospodarczych.

M.P. 1970 nr 43 poz. 347

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.

M.P. 1970 nr 42 poz. 318

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 listopada 1970 r. w sprawie zwalczania szkodników magazynowych artykułów spożywczych, produktów rolniczych i pasz.

Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245

Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

M.P. 1966 nr 70 poz. 330

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nieuspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.

M.P. 1966 nr 68 poz. 325

Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Finansów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie rozliczania niedoborów i nadwyżek zboża oraz produktów jego przemiału w uspołecznionych młynach gospodarczych.

Dz.U. 1965 nr 11 poz. 71

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 8 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych.

M.P. 1964 nr 35 poz. 159

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1964 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu remontów i inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.

Dz.U. 1961 nr 3 poz. 19

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

Dz.U. 1958 nr 56 poz. 275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe.

Dz.U. 1955 nr 22 poz. 139

Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. o zniesieniu Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.

M.P. 1954 nr 56 poz. 768

Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 27 maja 1954 r. w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.

M.P. 1954 nr 56 poz. 762

Uchwała nr 316a Prezydium Rządu z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich zarządów młynów gospodarczych.

M.P. 1954 nr 56 poz. 761

Uchwała nr 283 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz cen za zboże, pochodzące z tytułu opłat za przemiał gospodarczy i wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.

M.P. 1953 nr 14 poz. 196

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13 stycznia 1953 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi przemiału dla młynów gospodarczych.

M.P. 1952 nr 89 poz. 1388

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 września 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 maja 1951 r. w sprawie określenia organów dla administrowania i nadzorowania funduszu remontów młynów gospodarczych, zakresu właściwości tych organów oraz zasad i trybu zużycia Funduszu na remonty młynów gospodarczych.

M.P. 1952 nr 85 poz. 1347

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 sierpnia 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.

M.P. 1952 nr 38 poz. 560

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1952 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.

Dz.U. 1952 nr 23 poz. 153

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 marca 1952 r. w sprawie przemiału pszenicy w młynach gospodarczych.

M.P. 1951 nr 105 poz. 1524

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi podatkowej nr 12 dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki.

M.P. 1951 nr 96 poz. 1341

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 października 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.

M.P. 1951 nr 89 poz. 1228

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.

Dz.U. 1951 nr 60 poz. 414

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki.

M.P. 1951 nr 47 poz. 630

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 maja 1951 r. w sprawie określenia organów dla administrowania i nadzorowania Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych, zakresu właściwości tych organów oraz zasad i trybu zużycia Funduszu na remonty młynów gospodarczych.

Dz.U. 1951 nr 32 poz. 252

Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Zdrowia z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wypieku i obrotu pieczywem.

M.P. 1951 nr 23 poz. 293

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 stycznia 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.

M.P. 1950 nr 101 poz. 1277

Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 września 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami młyńskimi.

M.P. 1950 nr 96 poz. 1210

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Młyn Elektryczny - Kaszarnia i Olejarnia" wł. Ludwik Kotewicz w Chełmży.

M.P. 1950 nr 94 poz. 1191

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Pabianickie Młyny Parowe "Jedność", Sp. z o.o.

M.P. 1950 nr 59 poz. 688

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Elektryczny i Kaszarnia w Raciborzu, wł. Edmunda Ekowskiego.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 527

Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o utworzeniu Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.

M.P. 1949 nr 32 poz. 479

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 maja 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie sposobu rozliczania się młynów z otrzymanego do przemiału zboża.

M.P. 1949 nr 31 poz. 454

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 maja 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Praski Młyn Elektryczny" w Warszawie, przy ul. Brzeskiej 8.

M.P. 1949 nr 3 poz. 29

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Adama Rybackiego w Krośniewicach przy ul. Kłodawskiej.

M.P. 1948 nr 86 poz. 973

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 grudnia 1948 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyn Wacława Miernowskiego" w Otwocku.

M.P. 1948 nr 61 poz. 369

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn F. Bąka i B-ci Szymańskich w Pruszkowie.

M.P. 1948 nr 61 poz. 368

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn nr 2511 w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 45.

M.P. 1948 nr 57 poz. 345

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 maja 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Fortuna" w mieście Słomnikach.

M.P. 1948 nr 57 poz. 344

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lutego 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Chmielewskiego i Spółka w miejscowości Spiczyn.

M.P. 1948 nr 57 poz. 343

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 lutego 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny nr 2510 w mieście Zamościu przy ul. Listopadowej 45.

M.P. 1948 nr 42 poz. 177

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Bałakima w Białej k/Rzeszowa.

M.P. 1948 nr 42 poz. 176

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn wł. E. Drożdżyk i spółka w Szczebrzeszynie.

M.P. 1948 nr 42 poz. 175

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Wodno-Elektryczny "Jeże" wł. Roman i Wanda Niewójt w mieście Opatowie.

M.P. 1948 nr 42 poz. 174

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Włoszczowa.

M.P. 1948 nr 42 poz. 173

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy "Plon" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wohyniu.

M.P. 1948 nr 40 poz. 170

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 marca 1948 r. w sprawie jednolitego obliczenia zdolności przemiałowej młynów.

M.P. 1948 nr 34 poz. 143

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie sposobu rozliczania się młynów z otrzymanego do przemiału zboża.

M.P. 1948 nr 6 poz. 34

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 stycznia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Gwoździarnia" wł. Finkelstein w Mogile k/Krakowa.

M.P. 1946 nr 95 poz. 177

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 10 września 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Kazimierza Christiani w mieście Wyżne, woj. Rzeszowskie.

M.P. 1946 nr 93 poz. 174

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 7 sierpnia 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Rożnówka w mieście Biłgoraju.

M.P. 1946 nr 74 poz. 138

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 28 maja 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyn Hawryluka" w miejscowości Komorówce.

M.P. 1946 nr 58 poz. 104

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 21 maja 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowo-Handlowy w Wygodzie.

M.P. 1946 nr 54 poz. 96

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 28 maja 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn w Międzyrzecu Podlaskim.

Dz.U. 1946 nr 43 poz. 255

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

M.P. 1946 nr 35 poz. 70

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy M. Spokojny w mieście Włodawa.

M.P. 1946 nr 35 poz. 69

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy w mieście Zduńska Wola.

M.P. 1946 nr 34 poz. 68

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Parowy w mieście Radzyniu pow. Grudziądz.

M.P. 1946 nr 34 poz. 67

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny nr 2529, spadkobiercy Kiwa Fuks i Z. Sukacki w mieście Zamościu.

M.P. 1946 nr 33 poz. 66

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowo-Automatyczny w mieście Rypinie.

M.P. 1946 nr 33 poz. 65

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny w mieście Dobrzyniu.

M.P. 1946 nr 20 poz. 33

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Biały Boguszewskiej w mieście Chełmie.

M.P. 1946 nr 19 poz. 32

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Michalenko i Ska w mieście Chełmie.

M.P. 1946 nr 18 poz. 31

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Automatyczny Waganiec w mieście Wagańcu.

M.P. 1946 nr 15 poz. 25

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn M. Tylińskiego w mieście Radomiu.

M.P. 1946 nr 14 poz. 23

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Reichmana w mieście Częstochowie.

M.P. 1946 nr 14 poz. 22

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy Goldman i Ska w mieście Puławy.

M.P. 1946 nr 13 poz. 21

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Central" w mieście Lublinie.

M.P. 1946 nr 12 poz. 20

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Piaski w mieście Lublinie.

M.P. 1946 nr 12 poz. 19

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 22 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Zagłoba w mieście Piotrków Kujawski.

M.P. 1946 nr 11 poz. 18

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn B-ci Krauze w mieście Lublinie.

M.P. 1946 nr 10 poz. 17

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Twardowski w mieście Kruszwicy.

M.P. 1946 nr 9 poz. 16

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Udziałowy w mieście Zduńska Wola.

M.P. 1946 nr 9 poz. 15

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Spółkowy w mieście Szadek.

M.P. 1946 nr 8 poz. 13

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Rożnówka w mieście Biłgoraju.

M.P. 1945 nr 54 poz. 123

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyny Klasztorne Kantak i Ska w mieście Koronowie, poz. Bydgoszcz

M.P. 1945 nr 49 poz. 114

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Pleszewskie Młyny Parowe Sp. Akc. w mieście Pleszewie

Dz.U. 1937 nr 25 poz. 171

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP