Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  mieszkaniowe książeczki oszczędnościowe:
 
< powrót
 
Dz.U. 2013 poz. 763

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Dz.U. 2009 nr 30 poz. 190

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Dz.U. 2007 nr 23 poz. 138

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1115

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1090

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

M.P. 2002 nr 26 poz. 445

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2002 r.

M.P. 2002 nr 26 poz. 444

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2001 r.

Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1254

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.

M.P. 2001 nr 47 poz. 787

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2001 r.

M.P. 2001 nr 21 poz. 354

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2001 r.

Dz.U. 2001 nr 15 poz. 159

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.

M.P. 2001 nr 12 poz. 201

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2000 r.

M.P. 2001 nr 1 poz. 21

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m(2) powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2000 r.

M.P. 2001 nr 1 poz. 20

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m(2) powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2000 r.

M.P. 2000 nr 27 poz. 555

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 5 września 2000 r. w sprawie ustalania ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2000 r.

Dz.U. 2000 nr 3 poz. 27

Ustawa z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1997 nr 144 poz. 963

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.

M.P. 1997 nr 16 poz. 157

Zarządzenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1996 r.

M.P. 1996 nr 76 poz. 697

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1996 r.

Dz.U. 1996 nr 57 poz. 259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.

M.P. 1996 nr 15 poz. 204

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1995 r.

Dz.U. 1996 nr 5 poz. 32

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.

M.P. 1995 nr 64 poz. 701

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1995 r.

M.P. 1995 nr 52 poz. 570

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1995 r.

M.P. 1995 nr 40 poz. 477

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1995 r.

Dz.U. 1995 nr 31 poz. 159

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu przejściowego wykupienia w 1995 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu.

M.P. 1995 nr 20 poz. 247

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1994 r.

M.P. 1994 nr 69 poz. 615

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1994 r.

M.P. 1994 nr 54 poz. 455

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 września 1994 r. w sprawie ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1994 r.

M.P. 1994 nr 33 poz. 271

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1994 r.

M.P. 1994 nr 16 poz. 113

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1994 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1993 r.

M.P. 1993 nr 68 poz. 603

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1993 r. jako podstawy do obliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych.

Dz.U. 1993 nr 59 poz. 268

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie udzielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe.

M.P. 1993 nr 48 poz. 461

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 września 1993 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1993 r.

M.P. 1993 nr 29 poz. 314

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1993 r.

M.P. 1993 nr 12 poz. 78

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r.

M.P. 1992 nr 39 poz. 290

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r.

M.P. 1992 nr 29 poz. 203

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 sierpnia 1992 r. w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r.

M.P. 1992 nr 16 poz. 120

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r.

M.P. 1992 nr 8 poz. 58

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.

M.P. 1991 nr 43 poz. 305

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.

M.P. 1991 nr 29 poz. 212

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.

M.P. 1991 nr 18 poz. 124

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.

M.P. 1991 nr 9 poz. 65

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1990 r.

Dz.U. 1990 nr 72 poz. 424

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1990 r. w sprawie udzielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe.

M.P. 1990 nr 47 poz. 356

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych w 1990 r.

M.P. 1990 nr 41 poz. 321

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 października 1990 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych w 1990 r.

M.P. 1989 nr 30 poz. 236

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 sierpnia 1989 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego na 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1988 r.

M.P. 1988 nr 12 poz. 102

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 marca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wskaźników jednostkowego kosztu standardowego dla budownictwa mieszkaniowego na 1988 r.

M.P. 1987 nr 38 poz. 335

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 grudnia 1987 r. w sprawie ustalenia wskaźników jednostkowego kosztu standardowego dla budownictwa mieszkaniowego na 1988 r.

M.P. 1987 nr 14 poz. 132

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1986 r.

M.P. 1985 nr 24 poz. 188

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 sierpnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków gromadzenia przez ludność środków własnych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych.

M.P. 1984 nr 13 poz. 99

Zarządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 marca 1984 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1983 r.

M.P. 1983 nr 44 poz. 260

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 19 grudnia 1983 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz jednorodzinnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1982 r.

M.P. 1983 nr 42 poz. 245

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 grudnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków gromadzenia przez ludność środków własnych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych.

M.P. 1983 nr 38 poz. 224

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 listopada 1983 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1981 r.

M.P. 1983 nr 14 poz. 83

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i warunków gromadzenia przez ludność środków własnych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych.

M.P. 1983 nr 4 poz. 24

Uchwała nr 268 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego.

M.P. 1982 nr 11 poz. 83

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 13 kwietnia 1982 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1980 r.

M.P. 1981 nr 31 poz. 281

Uchwała nr 254 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.

M.P. 1981 nr 19 poz. 169

Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności.

M.P. 1980 nr 30 poz. 169

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 grudnia 1980 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1979 r.

M.P. 1979 nr 29 poz. 152

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 listopada 1979 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1978 r.

M.P. 1978 nr 27 poz. 101

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1978 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1977 r.

M.P. 1977 nr 12 poz. 70

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 kwietnia 1977 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1976 r.

M.P. 1976 nr 43 poz. 214

Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności.

M.P. 1976 nr 18 poz. 81

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1975 r.

M.P. 1975 nr 35 poz. 212

Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P. 1975 nr 14 poz. 84

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 kwietnia 1975 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1974 r.

M.P. 1974 nr 15 poz. 96

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1973 r.

M.P. 1973 nr 23 poz. 142

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 maja 1973 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1972 r.

M.P. 1972 nr 25 poz. 142

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 marca 1972 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1971 r.

M.P. 1971 nr 60 poz. 400

Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P. 1971 nr 34 poz. 223

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przelicznika wkładów oszczędnościowych za 1970 r.

M.P. 1970 nr 11 poz. 91

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 kwietnia 1970 r. w sprawie ustalenia ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1969.

M.P. 1969 nr 16 poz. 124

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 kwietnia 1969 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1968.

M.P. 1968 nr 13 poz. 80

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1967.

M.P. 1967 nr 16 poz. 76

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 marca 1967 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1966.

M.P. 1966 nr 9 poz. 64

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 lutego 1966 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1965.

M.P. 1965 nr 27 poz. 144

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zasad obsługi przez Powszechną Kasę Oszczędności mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych.

M.P. 1965 nr 27 poz. 136

Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P. 1965 nr 16 poz. 65

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 lutego 1965 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych na rok 1964.

M.P. 1964 nr 38 poz. 176

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 maja 1964 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych na 1963 r.

M.P. 1963 nr 28 poz. 146

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 19 marca 1963 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych na 1962 r.

M.P. 1963 nr 21 poz. 112

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie zasad obsługi mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P. 1963 nr 13 poz. 69

Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P. 1962 nr 32 poz. 152

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 2 marca 1962 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych na 1961 r.

M.P. 1961 nr 8 poz. 45

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 9 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1960.

M.P. 1958 nr 94 poz. 514

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie dalszego usprawnienia systemu oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P. 1958 nr 73 poz. 424

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P. 1958 nr 70 poz. 407

Uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 1 września 1958 r. zmieniająca uchwałę nr 65 z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zapewnienia realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P. 1958 nr 57 poz. 328

Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1958 r. w sprawie zasad współpracy państwowych zakładów pracy z placówkami Powszechnej Kasy Oszczędności w zakresie obsługi mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych oraz książeczek z wkładem przeznaczonym na kaucję mieszkaniową.

M.P. 1958 nr 28 poz. 165

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P. 1958 nr 26 poz. 156

Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zapewnienia realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

Dz.U. 1928 nr 51 poz. 493

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1928 r. w sprawie losowania książeczek oszczędnościowych, wystawionych przez Pocztową Kasę Oszczędności na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych, złożonych w Pocztowej Kasie Oszczędności w walutach pełnowartościowych za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP