Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  misje specjalne:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1526

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

M.P. 2014 poz. 1071

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Dz.U. 2013 poz. 227

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Dz.U. 1996 nr 31 poz. 138

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.

Dz.U. 1995 nr 21 poz. 110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych.

M.P. 1994 nr 46 poz. 375

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie uznania terytorium państwa Libanu za strefę działań wojennych.

Dz.U. 1994 nr 15 poz. 51

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.

Dz.U. 1993 nr 44 poz. 203

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych.

Dz.U. 1993 nr 35 poz. 156

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych, przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r.

M.P. 1993 nr 29 poz. 317

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 maja 1993 r. w sprawie uznania terytorium państwa Kambodży za strefę działań wojennych.

M.P. 1993 nr 15 poz. 122

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.

M.P. 1992 nr 39 poz. 289

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.

Dz.U. 1992 nr 34 poz. 147

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych.

Dz.U. 1991 nr 98 poz. 434

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe.

Dz.U. 1985 nr 48 poz. 246

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 września 1985 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o misjach specjalnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r.

Dz.U. 1985 nr 48 poz. 245

Konwencja o misjach specjalnych, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP