Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  muzycy:
 
< powrót
 
M.P. 2011 nr 47 poz. 528

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderów

M.P. 1989 nr 40 poz. 317

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie zawierania umów o stworzenie oryginalnych dzieł lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń za te prace.

Dz.U. 1988 nr 44 poz. 344

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie umów o wykorzystanie utworów muzycznych.

Dz.U. 1985 nr 28 poz. 127

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów, sprzedaży dzieł sztuki oraz prowadzenia działalności w zakresie fonografii przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

M.P. 1985 nr 21 poz. 161

Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.

M.P. 1985 nr 11 poz. 94

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 maja 1985 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych, smyczków i za ich konserwację.

M.P. 1985 nr 11 poz. 89

Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad zawierania umów o stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń.

M.P. 1982 nr 29 poz. 253

Uchwała nr 256 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.

Dz.U. 1979 nr 27 poz. 160

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1979 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Dz.U. 1979 nr 26 poz. 153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

M.P. 1975 nr 26 poz. 159

Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.

M.P. 1974 nr 16 poz. 102

Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym.

M.P. 1967 nr 46 poz. 231

Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania muzyków zatrudnionych w zakładach gastronomicznych i innych uspołecznionych zakładach prowadzących działalność rozrywkową.

M.P. 1937 nr 76 poz. 109

Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.

Dz.U. 1928 nr 21 poz. 182

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli państwowych konserwatorjów muzycznych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP