Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  dług celny:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1619

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dz.U. 2016 poz. 1880

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo celne

Dz.U. 2016 poz. 1119

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

Dz.U. 2015 poz. 1216

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

Dz.U. 2013 poz. 1296

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego

Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1124

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Dz.U. 2006 nr 124 poz. 862

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Dz.U. 2005 nr 96 poz. 810

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Dz.U. 2005 nr 96 poz. 809

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1987

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1641

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej

Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1403

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1043

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

Dz.U. 2004 nr 78 poz. 733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

Dz.U. 2004 nr 70 poz. 634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Dz.U. 2004 nr 68 poz. 623

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne

Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

Dz.U. 2003 nr 201 poz. 1955

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych

Dz.U. 2003 nr 201 poz. 1954

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie wypadków, w których nie powstaje dług celny

Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1515

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie odsetek wyrównawczych

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 723

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 854

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 2002 nr 37 poz. 336

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1581

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1041

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 2001 nr 78 poz. 836

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny.

Dz.U. 2001 nr 18 poz. 214

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.

Dz.U. 2001 nr 16 poz. 179

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do i składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 2000 nr 53 poz. 643

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 2000 nr 15 poz. 185

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1195

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.

Dz.U. 1999 nr 87 poz. 973

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 1999 nr 60 poz. 645

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny.

M.P. 1999 nr 6 poz. 69

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1176

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny.

Dz.U. 1998 nr 86 poz. 544

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania.

M.P. 1998 nr 42 poz. 603

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

M.P. 1998 nr 17 poz. 260

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

M.P. 1998 nr 8 poz. 168

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwaracji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 1997 nr 145 poz. 973

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

Dz.U. 1997 nr 144 poz. 966

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny.

Dz.U. 1997 nr 130 poz. 852

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia innych form zabezpieczenia, które może być złożone na pokrycie kwot wynikających z długów celnych.

M.P. 1997 nr 80 poz. 783

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 1997 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP