Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  dewizowe prawo:
 
< powrót
 
1 - 100 z 349    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1548

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Dz.U. 2017 poz. 679

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo dewizowe

Dz.U. 2016 poz. 2260

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dz.U. 2016 poz. 1948

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2015 poz. 855

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2015 poz. 148

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

Dz.U. 2014 poz. 1068

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

M.P. 2014 poz. 154

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

Dz.U. 2013 poz. 1084

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

Dz.U. 2013 poz. 1036

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 826

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe

M.P. 2011 nr 19 poz. 203

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Dz.U. 2009 nr 69 poz. 597

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

Dz.U. 2009 nr 69 poz. 589

Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe

Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1506

Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe

Dz.U. 2008 nr 53 poz. 317

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

M.P. 2008 nr 19 poz. 202

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

Dz.U. 2007 nr 183 poz. 1308

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1178

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2007 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

Dz.U. 2007 nr 126 poz. 875

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

Dz.U. 2007 nr 61 poz. 410

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw

Dz.U. 2007 nr 53 poz. 355

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1420

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

Dz.U. 2006 nr 71 poz. 490

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1711

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych

Dz.U. 2005 nr 39 poz. 370

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie trybu wykonywania przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe

Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2532

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2220

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych

Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1668

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe

Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1322

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu

Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1321

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania

Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1043

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

Dz.U. 2004 nr 91 poz. 870

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 73 poz. 658

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2260

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw

Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1277

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.

Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1276

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1275

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe.

Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1274

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej.

Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1273

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.

Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1070

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

M.P. 2002 nr 42 poz. 649

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych.

Dz.U. 2002 nr 19 poz. 191

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.

Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1001

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U. 2001 nr 75 poz. 802

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks celny.

M.P. 2001 nr 45 poz. 738

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie walut obcych określonych jako wymienialne.

Dz.U. 2000 nr 15 poz. 186

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.

M.P. 2000 nr 2 poz. 36

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.

Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1079

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia organów oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U. 1999 nr 27 poz. 246

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia.

Dz.U. 1999 nr 13 poz. 116

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności kantorowej oraz rodzaju fachowego przygotowania do jej wykonywania i sposobu jego udokumentowania.

Dz.U. 1999 nr 3 poz. 11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej oraz rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienie do wywozu, wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane.

Dz.U. 1999 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Prawo dewizowe.

Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1063

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.

M.P. 1998 nr 45 poz. 639

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.

M.P. 1998 nr 31 poz. 448

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

M.P. 1998 nr 7 poz. 160

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

Dz.U. 1997 nr 26 poz. 143

Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.

Dz.U. 1997 nr 9 poz. 48

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 1997 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Straży Granicznej środkami finansowymi, uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw celnych i dewizowych, oraz zasad przyznawania nagród funkcjonariuszom z tych środków.

M.P. 1997 nr 2 poz. 11

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

M.P. 1996 nr 73 poz. 669

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 1996 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.

Dz.U. 1996 nr 37 poz. 163

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie określenia przypadków dopuszczalności zawierania umów ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń nie posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1996 nr 27 poz. 290

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

M.P. 1996 nr 26 poz. 270

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.

M.P. 1996 nr 21 poz. 244

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

M.P. 1996 nr 6 poz. 73

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Dz.U. 1995 nr 132 poz. 641

Ustawa z dnia 27 października 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe.

Dz.U. 1995 nr 114 poz. 549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń i gwarantowania spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia i gwarantowania.

Dz.U. 1995 nr 87 poz. 434

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.

Dz.U. 1995 nr 74 poz. 369

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu i trybu zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.

Dz.U. 1995 nr 71 poz. 355

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

M.P. 1995 nr 59 poz. 662

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

M.P. 1995 nr 37 poz. 446

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.

Dz.U. 1995 nr 34 poz. 169

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej, a także rodzaju dokumentów wymaganych przy wywozie lub wysyłaniu za granicę wartości dewizowych.

Dz.U. 1995 nr 30 poz. 155

Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

M.P. 1995 nr 27 poz. 328

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie określenia organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

M.P. 1995 nr 23 poz. 282

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie sposobu i szczegółowego zakresu stosowania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski kursów waluty krajowej w stosunku do walut obcych.

M.P. 1995 nr 17 poz. 212

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie określenia instytucji zwolnionych z obowiązku odprzedaży walut obcych i przedstawienia do skupu uzyskanych dewiz bankowi upoważnionemu do dokonywania skupu związanego z tym obowiązkiem.

Dz.U. 1995 nr 17 poz. 83

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.

M.P. 1995 nr 16 poz. 203

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie sposobu i szczegółowego zakresu stosowania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski kursów waluty krajowej w stosunku do walut obcych.

M.P. 1995 nr 16 poz. 202

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych oraz złota dewizowego i platyny dewizowej, a także na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości.

M.P. 1995 nr 16 poz. 198

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych na niektóre czynności obrotu dewizowego dla podmiotów gospodarujących prowadzących działalność w zakresie transportu morskiego i śródlądowego, rybołówstwa morskiego oraz poszukiwawczo-wydobywczą na morzu.

M.P. 1995 nr 16 poz. 197

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

M.P. 1995 nr 13 poz. 165

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 786

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Dz.U. 1994 nr 136 poz. 705

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U. 1994 nr 136 poz. 703

Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe.

Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1994 nr 126 poz. 615

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego.

Dz.U. 1994 nr 106 poz. 511

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.

Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312

Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne.

M.P. 1994 nr 66 poz. 590

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.

M.P. 1994 nr 57 poz. 486

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r.

Dz.U. 1994 nr 52 poz. 209

Ustawa budżetowa na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r.

Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196

Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

M.P. 1994 nr 14 poz. 105

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.

Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

1 - 100 z 349    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP