Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  dodatki mieszkaniowe:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1386

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2017 poz. 180

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Dz.U. 2016 poz. 1610

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2015 poz. 693

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Dz.U. 2014 poz. 150

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2013 poz. 1222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz.U. 2013 poz. 984

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2013 poz. 966

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Dz.U. 2013 poz. 589

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu

Dz.U. 2012 poz. 951

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1535

Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1174

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego nagród rocznych, nagród uznaniowych, zapomóg, dodatków mieszkaniowych i dodatków specjalnych

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela

Dz.U. 2006 nr 84 poz. 587

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. sygn. akt P 4/05

Dz.U. 2006 nr 64 poz. 447

Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1094

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych

Dz.U. 2005 nr 25 poz. 216

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 2005 r. sygn. akt U 14/02

Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2791

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2406

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2157

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1784

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt K 16/03

Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1636

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2003 r. sygn. akt SK 28/03

Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1826

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1457

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2002 r. sygn. akt K. 36/00.

Dz.U. 2002 nr 8 poz. 68

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji.

Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1828

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dz.U. 2001 nr 56 poz. 585

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Dz.U. 2001 nr 32 poz. 386

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 11/2000.

Dz.U. 2001 nr 13 poz. 105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji.

Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1317

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1041

Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 24 poz. 300

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji.

Dz.U. 2000 nr 5 poz. 67

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 17/99.

Dz.U. 2000 nr 3 poz. 46

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r. sygn. akt P. 11/98.

Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1281

Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U. 1999 nr 78 poz. 878

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1999 nr 40 poz. 403

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1119

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.

Dz.U. 1998 nr 120 poz. 787

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U. 1998 nr 67 poz. 445

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. - sygn. akt U. 19/97.

Dz.U. 1998 nr 38 poz. 217

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1998 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

M.P. 1998 nr 1 poz. 30

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 1998 r. - sygn. akt U. 15/97

Dz.U. 1997 nr 111 poz. 723

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.

Dz.U. 1997 nr 79 poz. 487

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1997 nr 26 poz. 137

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1997 nr 24 poz. 121

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

M.P. 1997 nr 16 poz. 154

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Dz.U. 1997 nr 2 poz. 6

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w I kwartale 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1996 nr 91 poz. 411

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1995 nr 131 poz. 639

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1938 nr 21 poz. 172

Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o przejęciu przez Skarb Państwa wypłaty dodatku na mieszkanie dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

Dz.U. 1930 nr 65 poz. 519

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 1930 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie dodatku na mieszkanie.

Dz.U. 1930 nr 13 poz. 90

Ustawa z dnia 26 lutego 1930 r. o wypłacie części zaległego dodatku mieszkaniowego za r. 1928 funkcjonarjuszom państwowym, sędziom, prokuratorom, osobom wojskowym oraz emerytom, wdowom i sierotom.

Dz.U. 1924 nr 69 poz. 673

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie dodatku na mieszkanie.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP