Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  dokumentacja geologiczna:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 2033

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Dz.U. 2016 poz. 2023

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

Dz.U. 2016 poz. 1131

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2015 poz. 1941

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

Dz.U. 2015 poz. 987

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów

Dz.U. 2015 poz. 968

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

Dz.U. 2015 poz. 196

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2014 poz. 613

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2014 poz. 596

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1713

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1712

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2006 nr 107 poz. 736

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin

Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1673

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie

Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1151

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin

Dz.U. 2005 nr 116 poz. 983

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej

Dz.U. 2002 nr 92 poz. 819

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1781

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1780

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1779

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1778

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1741

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.

Dz.U. 1994 nr 114 poz. 552

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych.

Dz.U. 1994 nr 93 poz. 445

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

Dz.U. 1994 nr 93 poz. 444

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska.

Dz.U. 1994 nr 93 poz. 443

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których niezbędne jest sporządzenie dokumentacji innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska.

Dz.U. 1994 nr 93 poz. 442

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż kopalin.

Dz.U. 1994 nr 92 poz. 433

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego.

Dz.U. 1994 nr 91 poz. 426

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie projektu prac geologicznych.

Dz.U. 1994 nr 88 poz. 410

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.

M.P. 1994 nr 48 poz. 392

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej.

Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U. 1992 nr 77 poz. 391

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 września 1992 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega Prawu Górniczemu, oraz sposobu sporządzania i trybu zatwierdzania projektów zagospodarowania tych złóż.

M.P. 1992 nr 20 poz. 152

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.

M.P. 1992 nr 20 poz. 151

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie sposobu sporządzania i trybu zatwierdzania projektu zagospodarowania złóż kopalin, których wydobywanie podlega Prawu górniczemu.

M.P. 1992 nr 14 poz. 106

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad wyceny dokumentacji geologicznej.

Dz.U. 1991 nr 31 poz. 129

Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym.

Dz.U. 1991 nr 31 poz. 128

Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa górniczego.

M.P. 1991 nr 4 poz. 22

Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

M.P. 1982 nr 17 poz. 143

Uchwała nr 143 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu.

M.P. 1982 nr 17 poz. 142

Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązków inwestorów w zakresie ustalania zasobów złóż kopalin przed podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją złoża kopaliny lub jej przeróbką.

M.P. 1980 nr 28 poz. 159

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 listopada 1980 r. w sprawie ustalania zasobów złóż kopalin i trybu sporządzania dokumentacji geologicznych.

M.P. 1976 nr 23 poz. 105

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 11 maja 1976 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.

M.P. 1975 nr 27 poz. 171

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie sposobu sporządzania i zatwierdzania planów racjonalnej gospodarki złożem kopaliny.

M.P. 1975 nr 27 poz. 170

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania oraz trybu zatwierdzania karty rejestracyjnej złoża kopaliny.

M.P. 1975 nr 12 poz. 67

Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1975 r. w sprawie określenia obowiązków inwestorów w zakresie ustalania zasobów złóż kopalin przed podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją złoża kopaliny lub jej przeróbką.

M.P. 1975 nr 6 poz. 33

Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu.

M.P. 1972 nr 44 poz. 238

Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 sierpnia 1972 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej w przedsiębiorstwie górniczym.

M.P. 1970 nr 42 poz. 322

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 11 listopada 1970 r. w sprawie zasad ustalania przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa.

M.P. 1969 nr 19 poz. 163

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 5 maja 1969 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz trybu zatwierdzania zasobów wód podziemnych.

M.P. 1969 nr 15 poz. 112

Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ustalania zasobów wód podziemnych przy podejmowaniu działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją tych wód.

M.P. 1965 nr 25 poz. 126

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 14 maja 1965 r. w sprawie sporządzania dokumentacji geologicznej złoża, wymaganej dla utworzenia obszaru górniczego.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP