Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  domy letniskowe:
 
< powrót
 
M.P. 1990 nr 8 poz. 60

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego.

Dz.U. 1989 nr 68 poz. 412

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1989 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków i mienia w gospodarstwach rolnych oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

M.P. 1989 nr 25 poz. 196

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego i taryfie składek za to ubezpieczenie.

M.P. 1988 nr 34 poz. 310

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfach składek za ubezpieczenia umowne ludności.

Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165

Obwieszczenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.

Dz.U. 1987 nr 21 poz. 124

Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.

M.P. 1985 nr 38 poz. 257

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego i taryfy składek za te ubezpieczenia.

Dz.U. 1983 nr 38 poz. 174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U. 1983 nr 11 poz. 55

Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.

M.P. 1981 nr 12 poz. 91

Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1981 r. w sprawie opłat za energię elektryczną pobieraną w domach letniskowych.

Dz.U. 1980 nr 15 poz. 52

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.

Dz.U. 1974 nr 26 poz. 152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa lokalowego.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe.

Dz.U. 1938 nr 80 poz. 540

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Komunikacji i Opieki Społecznej w sprawie prowadzenia przemysłu gospodniego.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP