Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  domy małych dzieci:
 
< powrót
 
Dz.U. 2012 poz. 579

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

M.P. 1995 nr 31 poz. 366

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Dz.U. 1994 nr 41 poz. 156

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

M.P. 1994 nr 10 poz. 80

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Dz.U. 1993 nr 84 poz. 394

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Dz.U. 1993 nr 10 poz. 47

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie zasad i trybu przekształcenia domów małego dziecka w placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dz.U. 1976 nr 38 poz. 224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie szczególnego trybu wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dz.U. 1964 nr 35 poz. 231

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.

M.P. 1963 nr 82 poz. 400

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat oraz udzielania ulg i zwolnień za świadczenia domów małych dzieci.

Dz.U. 1963 nr 48 poz. 272

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.

M.P. 1961 nr 53 poz. 229

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 czerwca 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat oraz udzielania ulg i zwolnień za świadczenia domów małych dzieci.

Dz.U. 1958 nr 48 poz. 238

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.

M.P. 1951 nr 97 poz. 1373

Uchwała nr 788 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych domów małych dzieci.

M.P. 1951 nr 31 poz. 389

Uchwała nr 249 Prezydium Rządu z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie przekazania radom narodowym prewentoriów i domów zdrowia dla dzieci.

M.P. 1950 nr 58 poz. 675

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 1950 r. o zaliczeniu niektórych prewentoriów i domów zdrowia dla dzieci do zakładów społecznych służby zdrowia.

M.P. 1950 nr 33 poz. 377

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 1950 r. o zaliczeniu niektórych domów matki i dziecka, domów małych dzieci oraz żłobków do zakładów społecznych służby zdrowia.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP