Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  drewno:
 
< powrót
 
1 - 100 z 134    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1604

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Dz.U. 2016 poz. 1253

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

M.P. 2016 poz. 996

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

M.P. 2015 poz. 1028

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Dz.U. 2015 poz. 237

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

M.P. 2014 poz. 955

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 222

Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach

M.P. 2013 poz. 828

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

M.P. 2012 poz. 788

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Dz.U. 2012 poz. 536

Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna

Dz.U. 2012 poz. 258

Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

Dz.U. 2012 poz. 257

Międzynarodowa Umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r., sporządzona w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

M.P. 2011 nr 95 poz. 970

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

M.P. 2010 nr 78 poz. 970

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1470

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności

Dz.U. 2008 nr 145 poz. 913

Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

Dz.U. 2008 nr 138 poz. 863

Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. uchylająca ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieodrobionego

M.P. 2008 nr 81 poz. 718

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r.

Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1657

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.

Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1656

Międzynarodowa Umowa dotycząca drewna tropikalnego, sporządzona w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.

M.P. 2007 nr 79 poz. 846

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r.

Dz.U. 2006 nr 92 poz. 633

Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.

M.P. 2006 nr 74 poz. 746

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r.

Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2111

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

M.P. 2005 nr 62 poz. 868

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r.

Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2126

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania pomiarów drewna surowego nieobrobionego oraz niektórych jego właściwości

Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1249

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Dz.U. 2004 nr 93 poz. 886

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

Dz.U. 2004 nr 51 poz. 506

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania zapobiegających rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis

M.P. 2004 nr 44 poz. 781

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r.

Dz.U. 2003 nr 51 poz. 445

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności

M.P. 2003 nr 50 poz. 787

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2003 r.

M.P. 2002 nr 50 poz. 729

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2002 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r.

M.P. 2001 nr 38 poz. 627

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2001 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2001 r.

Dz.U. 2000 nr 36 poz. 409

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna.

M.P. 2000 nr 34 poz. 709

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2000 r.

Dz.U. 1999 nr 71 poz. 800

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.

M.P. 1999 nr 34 poz. 531

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 1999 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 1999 r.

Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1200

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

M.P. 1998 nr 36 poz. 515

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 1998 r.

Dz.U. 1998 nr 36 poz. 201

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.

M.P. 1997 nr 79 poz. 775

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 1997 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa drewna tartacznego iglastego za okres pierwszych trzech kwartałów 1997 r.

M.P. 1996 nr 64 poz. 596

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa drewna tartacznego iglastego za okres pierwszych trzech kwartałów 1996 r.

M.P. 1996 nr 47 poz. 459

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1996 r.

M.P. 1996 nr 28 poz. 295

Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.

M.P. 1996 nr 10 poz. 111

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1995 r.

M.P. 1996 nr 3 poz. 33

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Dz.U. 1995 nr 152 poz. 752

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 1995 nr 147 poz. 716

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.

Dz.U. 1995 nr 50 poz. 273

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania wybranych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Dz.U. 1995 nr 48 poz. 251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.

M.P. 1995 nr 39 poz. 473

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 1995 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1995 r.

M.P. 1995 nr 4 poz. 68

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 stycznia 1995 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1994 r.

Dz.U. 1994 nr 137 poz. 714

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 1994 nr 134 poz. 692

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

M.P. 1994 nr 43 poz. 359

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1994 r.

M.P. 1994 nr 39 poz. 335

Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.

M.P. 1994 nr 8 poz. 69

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 stycznia 1994 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1993 r.

Dz.U. 1993 nr 107 poz. 484

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii.

M.P. 1993 nr 38 poz. 396

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1993 r.

Dz.U. 1993 nr 15 poz. 65

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

M.P. 1993 nr 6 poz. 26

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1992 r.

Dz.U. 1992 nr 86 poz. 437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

Dz.U. 1992 nr 86 poz. 436

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.

Dz.U. 1992 nr 32 poz. 140

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

M.P. 1992 nr 25 poz. 184

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 1992 r. w sprawie średniej krajowej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1992 r.

M.P. 1992 nr 5 poz. 37

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie średniej krajowej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w II półroczu 1991 r.

Dz.U. 1992 nr 1 poz. 1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Dz.U. 1991 nr 125 poz. 555

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych.

Dz.U. 1990 nr 92 poz. 544

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.

M.P. 1986 nr 30 poz. 215

Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 8 października 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

M.P. 1984 nr 16 poz. 113

Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

Dz.U. 1983 nr 20 poz. 91

Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym.

Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

M.P. 1982 nr 17 poz. 145

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi surowcami drzewnymi.

Dz.U. 1982 nr 5 poz. 39

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników.

M.P. 1975 nr 13 poz. 78

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1975 r. w sprawie gospodarowania niektórymi surowcami drzewnymi.

M.P. 1974 nr 10 poz. 76

Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

M.P. 1973 nr 20 poz. 118

Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

Dz.U. 1972 nr 55 poz. 372

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle celulozowo-papierniczym.

M.P. 1968 nr 45 poz. 318

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 października 1968 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych rozpuszczalnika acetonowego "H", węgla drzewnego z drewna liściastego, smoły z drewna iglastego oraz świeżych owoców: borówki czernicy, borówki brusznicy, dzikiej róży i kurki.

M.P. 1967 nr 22 poz. 103

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 kwietnia 1967 r. w sprawie ustalenia norm ubytku naturalnego: kalafonii ekstrakcyjnej, terpentyny ekstrakcyjnej, mączki drzewnej i trocin futrzarskich, żywicy w silosach, grzybów suszonych i oleju flotacyjnego.

M.P. 1966 nr 24 poz. 128

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1966 r. w sprawie ustalenia normy ubytku naturalnego żywicy podczas przechowywania w warunkach terenowych.

Dz.U. 1958 nr 71 poz. 355

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1958 r. o sprostowaniu błędu.

Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

M.P. 1957 nr 36 poz. 235

Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie skróconego czasu pracy w zakładach suchej destylacji drewna podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

M.P. 1956 nr 50 poz. 569

Zarządzenie Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania norm ubytków naturalnych na celulozę odpadkową i ścier luzem za obowiązujące w resorcie Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego.

Dz.U. 1953 nr 20 poz. 78

Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Leśnictwa oraz Zdrowia z dnia 26 lutego 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy pozyskaniu drewna, karpiny i żywicy.

Dz.U. 1952 nr 10 poz. 62

Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 7 lutego 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na niektórych obrabiarkach do drewna.

M.P. 1950 nr 9 poz. 91

Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1949 r. o utworzeniu destylarni żywicy przemysłu leśnego.

M.P. 1937 nr 177 poz. 291

Zarządzenie Ministra Rolnictwa I Reform Rolnych z dnia 3 lipca 1937 r. o uchyleniu zarządzeń Ministra Rolnictwa z dnia 22 września 1927 r. w sprawie gatunkowania, pomiaru i oznaczania wartości drewna i innych płodów leśnych oraz obliczania cen najmu i robót wymiarowych (akordowych) przy wyróbce drewna w lasach państwowych i z dnia 9 listopada 1928 r. o zmianie zarządzenia z dnia 22 września 1927 r.

M.P. 1934 nr 150 poz. 201

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przyznania niektórym funkcjonariuszom administracji lasów państwowych prawa opalania swych mieszkań drewnem, otrzymywanym bezpłatnie z lasów państwowych.

M.P. 1934 nr 150 poz. 200

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1934 r. w sprawie wydawania drewna opałowego funkcjonariuszom administracji lasów państwowych.

Dz.U. 1934 nr 85 poz. 770

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U. 1934 nr 58 poz. 507

Protokół dodatkowy do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 19 czerwca 1933 r. o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, podpisany w Moskwie dnia 9 lipca 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).

Dz.U. 1934 nr 58 poz. 506

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, wraz z protokółem końcowym, podpisana w Warszawie, dnia 19 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).

M.P. 1934 nr 35 poz. 50

Okólnik Ministerstwa Skarbu T.8 z dnia 3 lutego 1934 r. L.D. IV. 1418/2/33 w sprawie łat bukowych

Dz.U. 1933 nr 85 poz. 651

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży fabryki suchej destylacji drewna w Hajnówce, w powiecie bielskim, województwie białostockiem.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 232

Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. uchylająca ustawę sejmową z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe.

1 - 100 z 134    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP