Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  drobna wytwórczość:
 
< powrót
 
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.

Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Dz.U. 1989 nr 40 poz. 217

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Dz.U. 1989 nr 27 poz. 148

Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Dz.U. 1988 nr 41 poz. 325

Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.

Dz.U. 1988 nr 39 poz. 310

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U. 1988 nr 29 poz. 205

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132

Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.

Dz.U. 1988 nr 18 poz. 124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych.

Dz.U. 1988 nr 10 poz. 78

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie niektórych ulg i zwolnień finansowych dla wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz producentów materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U. 1988 nr 2 poz. 3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U. 1987 nr 20 poz. 120

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Dz.U. 1986 nr 44 poz. 216

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowego.

Dz.U. 1986 nr 44 poz. 215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

M.P. 1986 nr 14 poz. 94

Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie rozwoju uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości.

M.P. 1986 nr 3 poz. 19

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.

M.P. 1986 nr 3 poz. 18

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego nowo uruchamianych zakładów państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości.

Dz.U. 1985 nr 52 poz. 269

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1985 r. w sprawie obniżenia niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowego.

Dz.U. 1985 nr 51 poz. 265

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1985 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych.

Dz.U. 1985 nr 39 poz. 185

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zapewnienia warunków działania i rozwoju spółdzielczości inwalidów i spółdzielczości niewidomych.

M.P. 1985 nr 32 poz. 218

Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych.

M.P. 1985 nr 19 poz. 144

Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1985 r. w sprawie odbudowy i rozwoju państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości.

M.P. 1985 nr 8 poz. 72

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.

Dz.U. 1985 nr 3 poz. 11

Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości.

Dz.U. 1982 nr 36 poz. 239

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży importowanych towarów i usług przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym, działające w zakresie drobnej wytwórczości.

Dz.U. 1982 nr 36 poz. 238

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania wysokości depozytów założycielskich składanych przez zagraniczne podmioty gospodarcze, podejmujące działalność w zakresie drobnej wytwórczości.

M.P. 1982 nr 27 poz. 240

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 146

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

M.P. 1981 nr 18 poz. 155

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1981 r. w sprawie bankowych rachunków walutowych w walutach wymienialnych dla jednostek drobnej wytwórczości i ich zrzeszeń.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP