Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  duchowni:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 2180

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

M.P. 2011 nr 102 poz. 1028

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r.

M.P. 2009 nr 72 poz. 912

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2010 r.

Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

M.P. 2008 nr 88 poz. 771

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjatkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2009 r.

M.P. 2005 nr 72 poz. 981

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2006 r.

Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

M.P. 2004 nr 49 poz. 848

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2005 r.

M.P. 2003 nr 53 poz. 844

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2004 r.

Dz.U. 2001 nr 8 poz. 64

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 19 poz. 239

Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1256

Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1119

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1997 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U. 1997 nr 130 poz. 862

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U. 1996 nr 155 poz. 763

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U. 1996 nr 136 poz. 636

Ustawa z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1996 nr 100 poz. 461

Ustawa z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U. 1995 nr 154 poz. 799

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

M.P. 1991 nr 39 poz. 279

Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu Kościelnego.

Dz.U. 1990 nr 92 poz. 540

Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które ukończyły 80 lat, oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.

Dz.U. 1990 nr 36 poz. 206

Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 156

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych.

Dz.U. 1925 nr 131 poz. 938

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 grudnia 1925 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych duchownych rzymsko-katolickich do nauczania religji w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP