Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Centrum Badania Opinii Społecznej:
 
< powrót
 
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 192

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Centrum Badania Opinii Społecznej.

Dz.U. 1997 nr 30 poz. 163

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji - Centrum Badania Opinii Społecznej.

M.P. 1991 nr 33 poz. 240

Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 10 października 1991 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.

M.P. 1982 nr 23 poz. 198

Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP