Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  cechy rzemieślnicze:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1285

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle

Dz.U. 1989 nr 35 poz. 196

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestrów cechów, izb rzemieślniczych oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

Dz.U. 1989 nr 17 poz. 92

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Dz.U. 1986 nr 17 poz. 89

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

Dz.U. 1985 nr 3 poz. 12

Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. zmieniająca ustawę o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Dz.U. 1983 nr 49 poz. 221

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie rejestracji cechów.

Dz.U. 1983 nr 7 poz. 40

Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 27 stycznia 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

M.P. 1977 nr 25 poz. 123

Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 20 września 1977 r. Karta praw i obowiązków rzemieślnika.

Dz.U. 1977 nr 4 poz. 20

Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 stycznia 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

Dz.U. 1976 nr 40 poz. 234

Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

Dz.U. 1972 nr 23 poz. 164

Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

M.P. 1936 nr 60 poz. 117

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 marca 1936 r. w sprawie prowadzenia rejestru cechów rzemieślniczych.

Dz.U. 1936 nr 41 poz. 306

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych.

Dz.U. 1936 nr 16 poz. 147

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1936 r. o cechach rzemieślniczych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP