Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  ceny detaliczne:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 325

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

M.P. 2017 poz. 210

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2016

M.P. 2016 poz. 1186

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2017

M.P. 2016 poz. 178

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2015

Dz.U. 2015 poz. 345

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

M.P. 2015 poz. 231

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2014

M.P. 2015 poz. 97

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2014 r.

M.P. 2014 poz. 1140

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2015

M.P. 2014 poz. 48

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 385

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cenach

M.P. 2013 poz. 120

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2012

M.P. 2013 poz. 34

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2012 r.

M.P. 2012 poz. 910

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2013

Dz.U. 2012 poz. 95

Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

M.P. 2011 nr 6 poz. 72

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 211 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2010 r.

Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

M.P. 2010 nr 4 poz. 45

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2009 r.

Dz.U. 2009 nr 32 poz. 244

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie informacji o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

Dz.U. 2008 nr 125 poz. 809

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

M.P. 2008 nr 5 poz. 66

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2007 r.

Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1813

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Dz.U. 2007 nr 222 poz. 1654

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

M.P. 2007 nr 4 poz. 46

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2006 r.

Dz.U. 2006 nr 132 poz. 932

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne

M.P. 2006 nr 6 poz. 106

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2005 r.

Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1977

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne

Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1707

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

Dz.U. 2005 nr 192 poz. 1611

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne

Dz.U. 2005 nr 46 poz. 444

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne

Dz.U. 2005 nr 16 poz. 140

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne

M.P. 2005 nr 5 poz. 68

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1 000 kg węgla kamiennego w 2004 r.

Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2733

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne

Dz.U. 2004 nr 23 poz. 209

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne

M.P. 2004 nr 4 poz. 77

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1 000 kg węgla kamiennego w 2003 r.

Dz.U. 2003 nr 195 poz. 1911

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne

M.P. 2003 nr 6 poz. 101

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2002 r.

Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1601

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne.

Dz.U. 2002 nr 105 poz. 935

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne.

Dz.U. 2002 nr 88 poz. 802

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne.

M.P. 2002 nr 3 poz. 76

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2001 r.

Dz.U. 2002 nr 1 poz. 9

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących papierosów oznaczonych cenami detalicznymi.

Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

Dz.U. 2001 nr 19 poz. 227

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

Dz.U. 2001 nr 17 poz. 193

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

M.P. 2001 nr 2 poz. 64

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2000 r.

Dz.U. 2000 nr 40 poz. 468

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U. 2000 nr 13 poz. 171

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

M.P. 2000 nr 2 poz. 48

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1999 r.

Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1198

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U. 1999 nr 72 poz. 811

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

M.P. 1999 nr 4 poz. 34

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1998 r.

Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1213

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

Dz.U. 1998 nr 82 poz. 531

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

Dz.U. 1935 nr 24 poz. 167

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1935 r. o ustaleniu cen sprzedażnych czystej wódki monopolowej o mocy 55 promili.

Dz.U. 1931 nr 21 poz. 127

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1931 r. w sprawie ustalenia detalicznej ceny sprzedażnej wódki monopolowej pod nazwą "wyborowa", mocy 45promili w butelkach o pojemności 0,75 l.

Dz.U. 1930 nr 87 poz. 684

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 listopada 1930 r. w sprawie zmiany cennika detalicznej sprzedaży niektórych gatunków cygar.

Dz.U. 1930 nr 78 poz. 610

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1930 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.

Dz.U. 1929 nr 66 poz. 512

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1929 r. w sprawie zmiany cennika detalicznej sprzedaży niektórych gatunków cygar.

Dz.U.1929 nr 64 poz. 497

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.

Dz.U. 1929 nr 62 poz. 483

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U. 1929 nr 44 poz. 368

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 maja 1929 r. w sprawie opustu od cen, oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt kas chorych i wydawania tych lekarstw.

Dz.U. 1929 nr 38 poz. 335

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1929 r. w sprawie ustanowienia cen detalicznej sprzedaży cygar w mniejszych opakowaniach.

Dz.U. 1929 nr 33 poz. 314

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1929 r. w sprawie ustanowienia cennika detalicznej sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.

Dz.U. 1928 nr 84 poz. 740

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1928 r. w sprawie cennika niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu tytoniowego.

Dz.U. 1928 nr 10 poz. 85

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży tytoniowych wyrobów importowanych i zmiany cennika detalicznej sprzedaży wyrobów ogólnej taryfy.

Dz.U. 1928 nr 8 poz. 59

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży "Presówki" i "Skrętków śląskich".

Dz.U. 1927 nr 95 poz. 848

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1927 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP