Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  ceny i stawki taryfowe:
 
< powrót
 
1 - 100 z 914    Następne >Dz.U. 2016 poz. 2147

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2015 poz. 1774

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2015 poz. 782

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2014 poz. 518

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2013 poz. 1200

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dz.U. 2013 poz. 820

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Dz.U. 2012 poz. 535

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1126

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2008 nr 53 poz. 318

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną

Dz.U. 2008 nr 28 poz. 165

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Dz.U. 2001 nr 34 poz. 407

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Dz.U. 2001 nr 1 poz. 8

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Dz.U. 2001 nr 1 poz. 7

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Dz.U. 2000 nr 48 poz. 555

Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1188

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

Dz.U. 1999 nr 72 poz. 805

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U. 1999 nr 70 poz. 788

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej.

Dz.U. 1999 nr 30 poz. 291

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1067

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej.

Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1002

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

Dz.U. 1998 nr 150 poz. 985

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór ciepła.

M.P. 1998 nr 36 poz. 513

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1998 r.

Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1085

Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o cenach.

Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1055

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.

Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1051

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1035

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/98 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/98 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny".

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1028

Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.

Dz.U. 1997 nr 143 poz. 959

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U. 1997 nr 102 poz. 647

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

Dz.U. 1997 nr 97 poz. 601

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia wielkości progowych i ceny progu dla towarów celnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U. 1997 nr 91 poz. 560

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

M.P. 1997 nr 86 poz. 877

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1997 r.

M.P. 1997 nr 86 poz. 876

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia urzędowych cen energii elektrycznej obowiązujących w obrocie między przedsiębiorstwami wytwórczymi energetyki, jednostką zajmującą się przesyłem i obrotem energią elektryczną oraz przedsiębiorstwami rozdziału i dostawy energii elektrycznej.

M.P. 1997 nr 85 poz. 859

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1997 r.

M.P. 1997 nr 84 poz. 848

Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 1997 r. o wszczęciu postępowania antydumpingowego w związku z przywozem z Chińskiej Republiki Ludowej na polski obszar celny i wprowadzeniem do obrotu po cenie dumpingowej zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych.

M.P. 1997 nr 83 poz. 823

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 1997 r.

M.P. 1997 nr 83 poz. 820

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1997 r.

Dz.U. 1997 nr 83 poz. 532

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

M.P. 1997 nr 79 poz. 775

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 1997 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa drewna tartacznego iglastego za okres pierwszych trzech kwartałów 1997 r.

M.P. 1997 nr 79 poz. 774

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1997 r.

M.P. 1997 nr 79 poz. 773

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1997 r.

M.P. 1997 nr 79 poz. 772

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1997 r.

M.P. 1997 nr 79 poz. 771

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P. 1997 nr 79 poz. 770

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1997 r.

M.P. 1997 nr 79 poz. 769

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1997 r.

M.P. 1997 nr 77 poz. 734

Zarządzenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1997 r.

M.P. 1997 nr 63 poz. 619

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1997 r.

Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

M.P. 1997 nr 50 poz. 479

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

M.P. 1997 nr 50 poz. 478

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami.

Dz.U. 1997 nr 49 poz. 318

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

M.P. 1997 nr 44 poz. 441

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1997 r.

M.P. 1997 nr 44 poz. 440

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P. 1997 nr 44 poz. 439

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1997 r.

M.P. 1997 nr 44 poz. 438

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1997 r.

M.P. 1997 nr 36 poz. 358

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie przekroczenia przez wskaźnik cen skupu zbóż wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w maju 1997 r.

M.P. 1997 nr 36 poz. 357

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w maju 1997 r.

M.P. 1997 nr 36 poz. 355

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1997 r.

M.P. 1997 nr 36 poz. 350

Zarządzenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1997 r.

M.P. 1997 nr 33 poz. 321

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 1997 r.

M.P. 1997 nr 31 poz. 303

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w kwietniu 1997 r.

M.P. 1997 nr 31 poz. 302

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w kwietniu 1997 r.

M.P. 1997 nr 31 poz. 301

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1997 r.

M.P. 1997 nr 23 poz. 231

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1997 r.

M.P. 1997 nr 23 poz. 230

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1997 r.

M.P. 1997 nr 23 poz. 229

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P. 1997 nr 23 poz. 228

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w marcu 1997 r.

M.P. 1997 nr 23 poz. 227

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w marcu 1997 r.

M.P. 1997 nr 23 poz. 226

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1997 r.

M.P. 1997 nr 17 poz. 167

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w lutym 1997 r.

M.P. 1997 nr 17 poz. 166

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w lutym 1997 r.

M.P. 1997 nr 17 poz. 165

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1997 r.

M.P. 1997 nr 17 poz. 164

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1997 r.

M.P. 1997 nr 16 poz. 157

Zarządzenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1996 r.

M.P. 1997 nr 11 poz. 82

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1997 r.

M.P. 1997 nr 6 poz. 54

Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" niektórych obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

M.P. 1997 nr 3 poz. 27

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1996 r.

M.P. 1997 nr 3 poz. 26

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1996 r.

M.P. 1997 nr 3 poz. 25

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1996 r.

M.P. 1997 nr 3 poz. 24

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1996 r.

Dz.U. 1996 nr 156 poz. 778

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

Dz.U. 1996 nr 108 poz. 515

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

M.P. 1996 nr 84 poz. 742

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/97 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny".

M.P. 1996 nr 84 poz. 741

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

M.P. 1996 nr 84 poz. 740

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.

M.P. 1996 nr 83 poz. 733

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1996 r.

M.P. 1996 nr 76 poz. 697

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1996 r.

M.P. 1996 nr 68 poz. 647

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1996 r.

M.P. 1996 nr 65 poz. 602

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1996 r.

M.P. 1996 nr 65 poz. 601

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1996 r.

M.P. 1996 nr 64 poz. 596

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa drewna tartacznego iglastego za okres pierwszych trzech kwartałów 1996 r.

M.P. 1996 nr 64 poz. 595

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1996 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1996 r.

M.P. 1996 nr 63 poz. 586

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1996 r.

M.P. 1996 nr 63 poz. 585

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1996 r.

M.P. 1996 nr 63 poz. 584

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1996 r.

M.P. 1996 nr 63 poz. 583

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1996 r.

1 - 100 z 914    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP