Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  choroby roślin:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1550

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Dz.U. 2017 poz. 227

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)

Dz.U. 2016 poz. 1304

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)

Dz.U. 2016 poz. 1288

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

Dz.U. 2016 poz. 1220

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

Dz.U. 2016 poz. 1065

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Dz.U. 2016 poz. 985

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum

Dz.U. 2016 poz. 911

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

M.P. 2016 poz. 19

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

Dz.U. 2015 poz. 1709

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)

Dz.U. 2015 poz. 106

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Dz.U. 2014 poz. 1782

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

Dz.U. 2014 poz. 1583

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

Dz.U. 2014 poz. 1477

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

Dz.U. 2014 poz. 1447

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

Dz.U. 2014 poz. 1393

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

Dz.U. 2014 poz. 1364

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

Dz.U. 2014 poz. 941

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

Dz.U. 2013 poz. 1331

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)

M.P. 2013 poz. 536

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Dz.U. 2013 poz. 171

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Dz.U. 2013 poz. 97

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)

Dz.U. 2013 poz. 72

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

Dz.U. 2011 nr 58 poz. 300

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1593

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

Dz.U. 2009 nr 52 poz. 429

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Dz.U. 2009 nr 9 poz. 49

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej

Dz.U. 2009 nr 9 poz. 48

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1333

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Dz.U. 2007 nr 154 poz. 1087

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1037

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

Dz.U. 2007 nr 65 poz. 436

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum

Dz.U. 2006 nr 118 poz. 810

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

Dz.U. 2005 nr 27 poz. 226

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1891

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1526

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

Dz.U. 2004 nr 83 poz. 775

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum

Dz.U. 2004 nr 83 poz. 774

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

Dz.U. 1996 nr 15 poz. 81

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

Dz.U. 1995 nr 25 poz. 136

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie zwalczania zarazy ogniowej roślin.

Dz.U. 1988 nr 40 poz. 321

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób tytoniu.

Dz.U. 1986 nr 41 poz. 200

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 października 1986 r. w sprawie zwalczania zarazy ogniowej roślin.

Dz.U. 1986 nr 33 poz. 166

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków.

Dz.U. 1982 nr 6 poz. 50

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1982 r. w sprawie zwalczania chorób tytoniu.

Dz.U. 1973 nr 10 poz. 76

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 marca 1973 r. w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków.

Dz.U. 1969 nr 3 poz. 18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 stycznia 1969 r. w sprawie zwalczania chorób wirusowych ziemniaka.

Dz.U. 1968 nr 11 poz. 56

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 marca 1968 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej na ziemniakach.

Dz.U. 1965 nr 11 poz. 72

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych oraz chwastów.

Dz.U. 1964 nr 20 poz. 124

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1964 r. w sprawie zwalczania mączniaka rzekomego tytoniu.

Dz.U. 1963 nr 24 poz. 142

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 maja 1963 r. w sprawie zwalczania mszyc na burakach cukrowych przemysłowych i na burakach nasiennych.

Dz.U. 1963 nr 5 poz. 33

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1963 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego.

Dz.U. 1961 nr 30 poz. 149

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 czerwca 1961 r. w sprawie zwalczania zarazy ziemniaczanej.

Dz.U. 1961 nr 19 poz. 97

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 marca 1961 r. w sprawie zwalczania mączniaka rzekomego tytoniu.

Dz.U. 1961 nr 10 poz. 55

Ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

Dz.U. 1960 nr 32 poz. 181

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 maja 1960 r. w sprawie zwalczania chorób wirusowych ziemniaka.

Dz.U. 1959 nr 2 poz. 18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 grudnia 1958 r. w sprawie zwalczania choroby lnu "pasmo".

Dz.U. 1958 nr 54 poz. 268

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 lipca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego.

Dz.U. 1957 nr 49 poz. 243

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego.

Dz.U. 1957 nr 41 poz. 187

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie zwalczania raka ziemniaczanego.

Dz.U. 1957 nr 33 poz. 147

Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zwalczania bawełnicy korówki.

Dz.U. 1957 nr 26 poz. 118

Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 24 kwietnia 1957 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.

Dz.U. 1957 nr 17 poz. 90

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 marca 1957 r. w sprawie zwalczania płaszczyńca burakowego.

Dz.U. 1954 nr 12 poz. 43

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.

Dz.U. 1953 nr 35 poz. 150

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 czerwca 1953 r. w sprawie zwalczania chorób oraz tępienia chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.

Dz.U. 1952 nr 13 poz. 83

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 marca 1952 r. w sprawie zwalczania korówki wełnistej.

Dz.U. 1951 nr 36 poz. 278

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.

Dz.U. 1935 nr 74 poz. 465

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 września 1935 r. o tępieniu korówki wełnistej.

Dz.U. 1931 nr 41 poz. 363

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1931 r. o tępieniu ostu.

Dz.U. 1928 nr 77 poz. 689

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 sierpnia 1928 r. o tępieniu korówki wełnistej.

Dz.U. 1928 nr 18 poz. 162

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP