Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  czyny społeczne:
 
< powrót
 
M.P. 1988 nr 2 poz. 13

Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.

M.P. 1985 nr 3 poz. 25

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 stycznia 1985 r. w sprawie zasad i trybu przygotowania oraz organizacji wykonawstwa robót prowadzonych w ramach czynów społecznych na drogach publicznych pozamiejskich.

Dz.U. 1984 nr 52 poz. 269

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu gminnym i funduszu miejskim.

M.P. 1984 nr 25 poz. 167

Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 18 października 1984 r. w sprawie realizacji Narodowego Czynu Pomocy Szkole.

M.P. 1984 nr 11 poz. 75

Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.

M.P. 1983 nr 34 poz. 186

Uchwała Rady Państwa z dnia 6 października 1983 r. w sprawie organizacji czynów społecznych.

Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1975 nr 20 poz. 105

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP